Gelecek Vizyonları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akça, M , Korkmaz, O. ve Alkal, A . (2018). Gelecek Vizyonları Ölçeği Türkçe Formu geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 1 (1) , 1-21

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Şirin AKÇA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: