Gelecek Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Summak- Gören, E. A. (1998). An Analysis of high school students perceptions of probable futures by the year 2020 (A case study in Gaziantep) (Doctoral dissertation). Gaziantep University Social Sciences Institute, Gaziantep.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: