Ergen Prososyallik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ata, S., & Artan, İ. Z. (2021). Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(1), 38-44. https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2020.14632

Sorumlu Yazar: 
Samet Ata
Geçerlik: 

Ölçeğin AFA ve DFA’sı yapılmış ve geçerli olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

İçsel Prososyal alt boyutu için 0,859; Dışsal Prososyal alt boyutu için 0,882 ve toplam ölçek için 0,795 olarak Cronbach Alpha Katsayıları bulgulanmıştır.

1. (Kütüphanenin önünden geçerken hiç tanımadığın biri çok acil bir şekilde gitmesi gerektiğini söyledi ve kitapları teslim etmek için senden yardım istedi.) Elindeki kitapları alır teslim ederim.

6. Ağlayan birine yardım etme eğiliminde değilimdir.*

13. Birileri benden yardım istediği zaman düşünmeden yardım ederim.

Toplam 20 Madde.

Derecelendirme: 
5’li likert tipinde, ölçek maddeleri “Kesinlikle Beni Tanımlamıyor (1), Beni Az Tanımlıyor (2), Kararsızım (3), Beni Tanımlıyor (4), Kesinlikle Beni Tanımlıyor (5)” şeklinde kodlanmaktadır.
İletişim: