Tahliye Sonrası Gelecek Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karaca, Ö. (2010). Psychological problems of prisoners on the bases of their upon-release future expectations and personality characteristics: The importance of being parent and time left before release (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Karaca
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda birinci alt boyut için için Cronbach’ın alfa değeri 0,84, ikinci alt boyut için için 0,67 ve üçüncü alt boyut için 0,73 bulunmuştur.

Ölçek 48 maddeden oluşmaktadır.
Gelecek koşullarla ilgili varsayımlar: (16 md.)Tahliye olunca yaşamak için nereye gideceğim konusunda endişelerim var.
Algılanan Riskler: (7 md.) Tahliye olduktan sonra sağlık sorunum olursa,imkansızlık nedeniyle tedavi göremeyebilirim.
Başa Çıkabileceğine Dair Güven: (13 md.) Tahliye olunca kendime eğitici uğraşlar edinmeye çalışacağım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Benim için tamamıyla yanlış – 5= benim için tamamıyla doğru)