Eşlerde Mizaç Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ergani, G. (2019).Eşlerde Mizaç Uyumu Ölçeği (EMUÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sunulan bildiri. 14 – 17 Şubat, Yalova, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Gülşen ERGANİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: