Psikolojik Danışmanlar için Kariyer Uyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A.,& Kara, A. (2017). Development of the Career Adaptability Scale for Psychological Counsellors. The Online Journal of Counseling and Education, 6(1), 18-29.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: