Doğum Sonrası (Postpartum) Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duran, S. (2019). Postpartum Specific Anxiety Scale (PSAS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7. doi: 10.1111/ppc.12385

Sorumlu Yazar: 
Songül Duran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: