Ergen Boyun Eğiciliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. S. (2020). Ergenlerde kişilerarası problem çözme ve ergen boyun eğiciliği arasındaki ilişki: Anne baba güvenliği üs aracı rolü [Yayınlanmamış doktora tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Selçuk Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: