Engelli Pediatrik Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erkin, G., Elhan, A. H., Aybay, C., Sirzai˙, H., & Özel, S. (2007). Validity and reliability of the Turkish translation of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Disability and Rehabilitation, 29(16), 1271-1279. doi: 10.1080/09638280600964307

Sorumlu Yazar: 
Gülten Erkin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: