7-12 Yaş Pediatrik Onkoloji Hastalarının ve Ebeveynlerin Yorgunluğunu Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akdeniz-Kudubes, A., Bektaş, M., & Uğur, Ö. (2014). Developing a scale for the assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Children and Parents. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(23), 10199-10207. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.23.10199

Sorumlu Yazar: 
ASLI AKDENİZ KUDUBEŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: