Beden Eğitimi ve Spor Programlarında Okuyan Engelli Öğrencilerin Bölümlerine Uyumlarını Tespit Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

NAMLI, S., & SUVEREN, S. (2017). Beden eğitimi ve spor programlarında okuyan engelli öğrencilerin bölümlerine uyumlarını tespit etmek amacıyla ölçek geliştirme çalışması., 11(3), 340-353.

Sorumlu Yazar: 
SEVİNÇ NAMLI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: