Entelektüel Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, B. (2016). Örgütsel yapı ve kaynak temelli görüş kapsamında örgütlerde rekabet stratejileri: Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşu’nda bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Burak Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Çalışanlarımız son derece niteliklidir.
2. Çalışanlarımız genellikle sektörün en iyileri olarak kabul edilir.
3. Çalışanlarımız yaratıcı ve zekidir.
4. Çalışanlarımız kendi iş alanlarının uzmanıdır.
5. Çalışanlarımız yeni fikirler geliştirmekte ve bilgi üretmektedir.
6. Çalışanlarımız problemleri belirleme ve çözmede birbirleriyle
işbirliği yapma becerisine sahiptir.
7. Çalışanlarımız bilgiyi paylaşır ve birbirlerinden öğrenir.
8. Çalışanlarımız şirketin diğer alanlarındaki çalışanlarla etkileşim
kurar ve fikir alış verişi yapar.
9. Çalışanlarımız çözüm üretmek için müşteriler, tedarikçiler, bağlı
olunan ortaklar, vb. ile işbirliği içinde hareket eder.
10. Çalışanlarımız şirketin bir bölümündeki bilgiyi başka bir bölümde
ortaya çıkan problem ve fırsatlar için kullanır.
11. Şirketimiz bilgiyi elde tutmak için patent/lisans kullanır.
12. Şirketimize ait bilgilerin çoğu kayıt altındadır
(yazılı,veritabanı,vb.).
13. Şirket kültürümüz değerli fikirler ve iş yapma biçimleri üzerine
kuruludur.
14. şirketimiz bilgisinin çoğunu yapı, sistem ve süreçlerine entegre
etmiştir.

Derecelendirme: 
1- hiç katılmıyorum, 2- katılmıyorum, 3- biraz katılmıyorum, 4- kararsızım, 5- biraz katılıyorum, 6- katılıyorum, 7- tamamen katılıyorum
İletişim: