Endometriozis Sağlık Profili

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Selcuk, S., Sahin, S., Demirci, O., Aksoy, B., Eroglu, M., Ay, P., & Cam, C. (2015). Translation and validation of the Endometriosis Health Profile (EHP-5) in patients with laparoscopically diagnosed endometriosis. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 185, 41-44.

Sorumlu Yazar: 
Selçuk Selçuk
Geçerlik: 

Tanımlayıcı istatistikler, veri bütünlüğü ve bilinen grup karşılaştırması yapıldı. Madde-toplam korelasyonu incelendi.

Güvenirlik: 

Test-tekrar test yöntemi kullanıldı ve yüksek korelasyon tespit edildi. Spearman katsayısı esas ölçek için 0.885 ve modüler ölçek için 0.896 bulundu. Cronbach Alpha katsayısı da esas ve modüler ölçekler için 0.829 ve 0.804 olarak hesaplandı.

Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: