Psikolojik İstismar Profili

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boyacıoğlu, İ., Uysal, M. S., ve Erdugan, C. (2020). Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profilinin ve kadına kötü
muamele envanterinin Türkçe’ye uyarlanması. Psikoloji Çalışmaları, 40(1), 19–55.
https://doi.org/10.26650/SP2019-0027

Sorumlu Yazar: 
METE SEFA UYSAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: