Benlik Algısı Profili Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakar, D. (1996). Üniversite öğrencilerinde benlik sisteminin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: