Emzirme Özyeterlilik Ölçeği (Kısa Form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aluş Tokat, M., Yeyğel, Ç., Elmas, S., Okumuş, H.,& Öztürk Haney, M., (2017). Preterm yenidoğanlar olan annelere yönelik düzenlenmiş Emzirme Özyeterlilik Ölçeğinin (kısa şekli) güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 536). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Merlinda ALUŞ TOKAT
Geçerlik: 

Tahmin geçerliliği için hastaneden taburcu olduktan hafta sonra kısmi ve tam emzirme durumu değerlendirildi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplandı.

Derecelendirme: 
İletişim: