Endişe Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunay, Ş. ve Soygüt, G. (2009). Türk üniversite öğrencileri üzerinde Endişe Şiddet Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 68-74.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Tunay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

tek boyut ve 8 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: