Endişe Şiddeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tunay, Ş. (2006). Depresyon ve kaygı belirtilerinde örtüşen ve ayrışan özelliklerin endişe olgusu açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Tunay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: