Ellerin Kronik Romatolojik Etkilenimini Değerlenlendirme ve Ölçme Skoru Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Töre, N.G., Sarı, F., Tuna,Z.,& Oskay, D. (2017). Ellerin Kronik Romatolojik Etkilenimini Değerlenlendirme ve Ölçme Skoru Anketi’nin modifiye (m-sacrah) versiyonunun Türkçe geçerlik, güvenirlik ve kültürel adaptasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 370). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Tuna
Geçerlik: 

Anketin geçerliliği 62 kişilik bir örneklem ile yapıldı.

Güvenirlik: 

M-SACRAH-T anketinin test – retest güvenirliği için yedi gün sonra hastalar anketi tekrar cevapladılar.

Derecelendirme: 
İletişim: