Kayıp Yaşantılarında Bitmemiş İşler Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cesur-Soysal, G. (2019). Kayıp Yaşantılarında Bitmemiş İşler Ölçeği-Kısa Form: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21. doi:10.5455/apd.58897

Sorumlu Yazar: 
Gizem CESUR SOYSAL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: