Örgütsel Politika Algısı Ölçeği (Kısa Form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altıntaş, F. Ç. (2017). A pilot study on validity of Turkish version of organizational politics scale. Journal of Business Research Turk, 9(2), 1-13. doi: 10.20491/isarder.2017.258

Sorumlu Yazar: 
Füsun Çınar Altıntaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: