Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dönmez, B. ve Kaya, F. (2016). Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 159-173.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Dönmez
Geçerlik: 

Yapılan AFA sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçüm değeri ,85, Barlett Sphericity testi ki kare değeri 1495,35 (df = 171, p = .000) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçek için iç tutarlılık katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır.

19 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
6’lı Derecelendirme (1 = “Hiç Katılmıyorum” ve 6 = “Aynen Katılıyorum”)
İletişim: