Marmara Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özgenel, M. & Çetin, M. (2018). Development of the Marmara Critical Thinking Dispositions Scale: Validity and reliability analysis. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(32), 991-1015.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Özgenel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: