Fen Bilimleri Dersi için Eleştirel Düşünme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülen, S. (2019). Development of Critical Thinking Skills Scale for science lesson. European Journal of Education Studies, 6(4), 161-178. doi: 10.5281/zenodo.3335835

Sorumlu Yazar: 
Salih GÜLEN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: