Hemşireler İçin Eleştirel Düşünme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Urhan, E. (2019). Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme düzeylerinin belirlenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Okan Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Eylül Urhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: