Öğretmen Tutumlarının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tokyürek, T. (2001). Öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: