Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Arslan, S., Akın, U., Çelik, E., Kaya, Ç., Arslan, N. (2015). The adaptation and validation of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale. The International Journal of Educational Researchers, 6(1), 31-35.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Eleştirel açıklık: 1-7 maddeler
Yansıtıcı şüphecilik: 8-11 maddeler

Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: