Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmeye Yönelik Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eğmir, E. ve Ocak, G. (2016). Eleştirel düşünme becerisini ölçmeye yönelik bir başarı testi geliştirme. Turkish Studies, 11(19), 337-360.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: