Lise Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Beceri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Orhan, A. & Çeviker-Ay, Ş. (2022). Developing the critical thinking skill test for high school students: A validity and reliability
study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(1), 132-144. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.1.561

Sorumlu Yazar: 
Ali Orhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çıkarsama=10 madde
Karşıt görüşlerin değerlendirilmesi=8 madde
Tümdengelim=11 madde
Varsayımları farkına varma=12 madde
Yorumlama=10 madde

Derecelendirme: 
Doğru-Yanlış
İletişim: