Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizliği Ölçmeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baikoğlu, S. ve Saraç, L. (2015). Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizliği Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 5(1).

Sorumlu Yazar: 
Selin Baikoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

21 madde , 3 alt boyut
içsel-dışsal (8 m):
genel-duruma özel (5 m):
değişmez-değişebilir ( 8 m):

Derecelendirme: 
İletişim: