Hikâye Yazma Becerisini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz A. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Sorumlu Yazar: 
Adem Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliği için uzman görüşlerine başvurulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçek yazma öncesi, yazma aşaması ve yazma sonrası olmak üzere 3 kısım ve toplam 34 maddeden oluşmaktadır.
Yazma Öncesi (1m): Yazmak için zihinsel hazırlık yaptı.
Yazma Aşaması (19m): Yazısında yardımcı fikirlere yer verdi.
Yazma Sonrası (34m): Yazdıklarını paylaştı.

Derecelendirme: 
Gerçekleştirme Düzeyi (1-2-3-4-5 Arasında Puanlanır)
İletişim: