Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altuner-Çoban, G.Ş., Bozkurt, E., Kan, A. (2019). The development of an Attitude Scale for Educational Games: The study of validity and reliability. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 287-302. doi: 10.29228/TurkishStudies.22798

Sorumlu Yazar: 
Gül Şebnem Altuner Çoban
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 20 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: