Eğitsel Teknoloji Standartları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çoklar, N. A., & Odabaşi, H. F. (2009). Educational Technology Standards Scale (ETSS) a study of reliability and validity for Turkish preservice teachers. Journal of Computing in Teacher Education, 25(4), 135-142. doi: 10.1080/10402454.2009.10784622

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Naci Çoklar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: