Eğitsel Oyun Oynatma Beceri Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akçınar, S. (2018). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma becerilerinin incelenmesi (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Akçınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Hazırlık Evresi 5 Madde
Örnek – Oyun alanı ve malzemeleri uygun şekilde önceden hazırlamış

Oyun Evresi 21 Madde
Örnek- Oyunu başlatan ve bitiren işaretler tanıtılıyor.

Değerlendirme Evresi
Örnek- Değerlendirmeleri oyunun amacına uygun yaptı.

Derecelendirme: 
İletişim: