Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özhan, U., Güzel, Y., ve Akkuş, İ. (2020). Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(14), 90-103. http://dx.doi.org/10.29129/inujgse.544057

Sorumlu Yazar: 
Uğur Özhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: