Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Teke, A , Özkılıç, R . (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Sosyal Ağ ve İnternet Kullanma Öz-Yeterlik Algıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 303-323. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/26859/282471

Sorumlu Yazar: 
Aziz Teke
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: