Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balta, E. E. (2016). Eğitimde mizahın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları . İlköğretim Online, 15(3), 1268-1279.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: