Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baysan, E. ve Çetin, Ş. (2019). Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeğinin geliştirilmesi çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2), 394-417.

Sorumlu Yazar: 
Emre Baysan
Geçerlik: 

Uzman Görüşü – Kapsam Geçerliliği
Açımlayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı Faktör Analizi

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı
%27’lik alt ve üst grupların ortalama puanları arasındaki t-testi sonuçları
Split-Half metodu
Spearman-Brown iç tutarlık katsayısı

Okul ortamında kendime ait olmayan elektronik dosyalara erişmekte sakınca görmem
Öğrencinin öğretmenine cep telefonundan ders dışı konularda mesaj atmasında sakınca görmem
Çeşitli yazılımları ve interneti kullanarak meslektaşlarım ve idareciler hakkında bilgi toplarım
Gerekli gördüğümde izni olmadan başkasına ait bir bilgisayarı ve internet bağlantısını kullanırım
Derse ait olan zamanda akıllı tahtayı öğrencilere film, video vb. izletmek için kullanırım

Derecelendirme: 
1=Tamamen katılıyorum-5=Hiç katılmıyorum
İletişim: