Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri (FKPSY) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çoşkunserçe, O., & Aydoğdu, Ş. (2019). Facebook kullanımının psiko-sosyal yönleri (FKPSY) ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2425-2438. doi:10.24106/kefdergi.3239

Sorumlu Yazar: 
Ozan Coşkunserçe
Geçerlik: 

Yapı geçerliğinin incelenmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,905 olarak hesaplanmıştır.

23 maddeden oluşmakta ve ölçeğin beş alt boyutu bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Bana Hiç Uymuyor – 5=Bana Tamamen Uyuyor)
İletişim: