Facebook Kullanım Bozukluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ülke, Z. (2015). Facebook Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep ÜLKE
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha .76

15 madde , 6 faktör
Madde 1: Zamanınızın büyük bir bölümünü Facebook’u düşünerek veya Facebook’u kullanmayı planlayarak geçirdiniz

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1= Çok nadiren, 5= Oldukça sık)
İletişim: 
PDF: