Facebook Kullanım Amaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fidan, M. (2019).Development of a scale university students’ Facebook use purposes and an examination in terms of their Facebook use profile. International Journal of Education and Development using ICT(IJEDICT), 15(4), 132-150.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Fidan
Geçerlik: 

Her aşamada uzman görüşü alınmıştır.
Madde havuzu oluşturulmuştur. Bunun için öğrenci görüşleriden de yararlanılmıştır.
Analizler biribirinden bağımsız örneklemler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Alt boyutlara ve ölçeğin tümüne yönelik güvernilik analizleri yapılmıştır.
Cronbach’s alpha (α) iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.
Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.

1.Faktör (4 madde)-Bilgi Edinme ve Eğitsel Kullanım
15-16-17-18

15. Eğitim amaçlı grupları ve sayfaları incelemek için kullanırım.
16. Okul derslerimle ilgili paylaşımlardan haberdar olmak için kullanırım.
17. Bir konu hakkında bilgiye ulaşmak için kullanırım.
18. Bilgilendirici mesaj ve paylaşımlarda bulunmak için kullanırım.

2. faktör (4 madde) Kişilerarası etkileşim
3-4-5-6

3. Yeni arkadaşlıklar kurmak için kullanırım.
4. Ortak ilgi alanıma giren kişi ve gruplarla paylaşımlarda bulunmak için kullanırım.
5. Farklı kültüre sahip insanlarla bağlantı kurmak ve paylaşımlarda bulunmak için kullanırım.
6. Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için kullanırım.

3. faktör (3 madde) Diğerlerine Kendini Tanıtma
12-19-21

12. Yaptığım paylaşımlarla beğenilen biri olmak için kullanırım.
19. Bir sosyal medya hesabım olsun diye kullanırım.
21. Kendimi insanlara tanıtmak için kullanırım.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: