Kariyer Stresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özden, K. ve Sertel Berk, Ö . (2017). Reliability and Validity Study of Turkish Version of the Korean Career Stress Inventory (KCSI). Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 37 (1), 35-51. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iupcd/issue/32435/297680

Sorumlu Yazar: 
Kadir Özden
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Başkalarının kariyer tercihim konusundaki olumsuz düşünceleri zihnimi meşgul ediyor.

İstediğim işin bana güvenceli bir gelir sağlamayacağı konusunda endişe duyuyorum.

Bir iş bulmak için yapılması gereken çok fazla şey olduğundan kendimi stres altında hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: