Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, M. ve Yetim, Ü. (2008). Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 34-43.

Sorumlu Yazar: 
Meltem Güler
Geçerlik: 

Sonuçta, toplam varyansın % 13.28’ini açıklayan birinci bileşen (madde 2, 6, 10, 14, 18, 21) yeterlilik, toplam varyansın % 12.80’ini açıklayan ikinci bileşen rol doyumu (madde 4, 8, 12, 16), toplam varyansın %12.06’sını açıklayan yatırım (1, 5, 9, 13) ve toplam varyansın % 11.76’sını açıklayan dördüncü bileşen olarak da rol dengeleme (3, 11, 19, 22) boyutları elde edilmiştir. Bu dört bileşen toplam varyansın 49.91’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

ERKA Ölçeği’nin alt ölçeklerinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları, Yeterlilik Alt Ölçeği için .68, Rol Doyumu Alt Ölçeği
için .65, Yatırım Alt Ölçeği için .65, Rol Dengelemesi Alt Ölçeği için .61’dir.

4 alt boyut 18 madde
Yeterlilik (6 m): Bazı anne ve babalar, yeterince etkili ebeveyn olmadıklarını düşünür öte yandan bazı anne ve babalar ise kendilerini ebeveyn olarak oldukça yeterli bulur
Rol Doyumu (4 m): Bazı ebeveynler sıklıkla keşke çocuk yapmasaydım der öte yandan bazı ebeveynler ise çocuk sahibi olmaktan nadiren pişmanlık duyar
Yatırım (4 m): Bazı ebeveynler nasıl iyi ebeveyn olunacağı konusunda çok fazla okur öte yandan bazı ebeveynler ise ebeveynlik ile ilgili okumaya pek zaman harcamaz
Rol Dengelemesi (4 m): Bazı ebeveynler çocukları olduğundan beri arkadaşlarını yeterince göremediğini düşünür öte yandan bazı ebeveynler ise eski arkadaşlarını önceki kadar sık görüyor ya da yeni arkadaşlar edinmiştir

Derecelendirme: 
2’li derecelendirme ( bana göre kısmen doğru – bana göre gerçekten doğru )
İletişim: