Bütünleyici Kendilik Farkındalığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: