Ebeveyn Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kocayörük, E. (2012). The adaptation of Perception of Parent Scale (Pops) into the Turkish culture. The International Journal of Educational Researchers, 3 (2), 1-9.

Sorumlu Yazar: 
Ercan Kocayörük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: