Ebeveyn Özerklik Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gözükara, İ.Ö. (2019). Ebeveyn Özerklik Desteği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
İpek Öykü Gözükara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

15 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1= Hiç Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum)
İletişim: