Ebeveyn Disiplin Yaklaşımları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akyıldız, C. (2018). Ebeveyn disiplin yaklaşımları ölçeği geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Akyıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: