Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kapıkıran, Ş . (2016). Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği Ölçeğinin psikometrik değerlendirmeleri ve yapısal geçerlik: Ortaokul ve lise öğrencileri. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 62-83. DOI: 10.12984/eed.07848

Sorumlu Yazar: 
Şahin Kapıkıran
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini ölçek amacıyla yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda birinci faktörde 10, ikinci faktörde beş olmak üzere 15 maddeli iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi ile bu uyumun kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam ve alt ölçeklerinin iç tutarlılığını belirlemek için yapılan Cronbach Alpfa katsayısının EBBÖ için .84, EBDÖ .71 olarak ve tüm maddeler için .82 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 15 madde iki faktörlü bir yapıdadır.
Başarı Baskısı (10m): Kötü not aldığımda, eve gitmeye korkarım.
Başarı Desteği (13m): Annem ve babam başarılı olduğumu söyler.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: