Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güneş, A. (2015). Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aysun Güneş
Geçerlik: 

Geçerlik çalışması için; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 7. ve 8. sınıfa devam eden 148 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği; 145 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği, Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği (Bozgeyikli, 2004); 145 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği, Çocuk ve Ergenler için Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği’nin (Gökler, 2007) Aileden Alınan Destek boyutu araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulamalardan önce öğrencilere araştırmanın amacı ve veri toplama araçları ile ilgili bilgi verilmiş ve formları içtenlikle cevaplamaları istenmiştir.

Güvenirlik: 

Test tekrar test güvenirlik çalışması için; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 7. ve 8. sınıfa devam eden 43 öğrenciye Kişisel Bilgi Formu, Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Kariyere İlişkin Ebeveyn Desteği Ölçeği dört hafta sonra araştırmacı tarafından öğrencilere yeniden uygulanmıştır.

1. Annem ve babam ödevlerimi iyi yaptığımda beni ödüllendirirler.
2. Annem ve babam bana bir gün mesleğimde kullanabileceğim şeyleri öğretirler.
3. Annem ve babam ileride seçeceğim mesleğime yardımcı olacak dersleri seçerken yardım ederler.
4. Annem ve babam bana gelecekte mesleğimde kullanabileceğim becerileri öğreten küçük işler verirler.
5. Annem ve babam ödevlerimi yapmama yardım ederler.

Derecelendirme: