Üreme Baskısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, R., & Güner, Ö. (2021). Üreme Baskısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15(1), 100-109. http://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.810973

Sorumlu Yazar: 
Özlem Güner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: